محاسبات عددی جلسه دوم

598
MohamadRazzaghi 18 دنبال‌ کننده
در جلسه دوم از درس محاسبات عددی شامل بحث تعریف خطای مطلق و خطای نسبی، ارقام اعشار درست و ارقام با معنای درست و خطای توابع چند متغیره تدریس شده است.
MohamadRazzaghi 18 دنبال کننده
pixel