کارگاه آموزش تخصصی پژوهش دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

65

مدرس این کارگاه دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، فوق دکترای سازه – هوش مصنوعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و مدرس دوره های تحقیقاتی ایرانداک است. این کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار گردید.