اجرای حرکت جاو بازو لاری

182

اجرای حرکت جاو بازو لاری با هالتر صاف هرچه دست ها جمع تر باشد تمرکز روی سر خارجی عضله دو سر بازویی هست. این حرکت با هالتر z و دمبل هم انجام میشود. برای دریافت برنامه تمرینی به سایت مراجعه کنید www.zoorkhoone.com

zoorkhoone
zoorkhoone 0 دنبال کننده