کاهش اسلاشینگ در مخازن نفتی سقف شناور با استفاده از SAB

393

هنگام وقوع زلزله، مخازن ذخیره سقف شناور، که اکثر مخازن ذخیره کشور از این نوع هستند، دچار آتش سوزی، غرق شدگی و آسیب های فراوان می شوند. در پروژه مذکور سیستمی ارائه شده است تا با استفاده از میراکننده های مدور آویخته Suspended Annular baffle (SAB) ارتفاع اسلاشینگ کاهش یابد. جهت اطلاعات بیشتر و مطالعه مقاله مربوط به پروژه فوق به وب سایت طرحی سازه و معماری WWW.soroorstudio.com سروراستودیو مراجعه شود.

khadije73

2 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel