چگونه در آسانسور در حال سقوط زنده بمانیم

361

نظر مهندسین و صاحبین این صنعت بر آنست که آسانسورهای موجود و در حال حاضر سقوط نخواهند کرد. اما با فرض بر اینکه این اتفاق رخ داد عکس العمل ما باید چگونه باشد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آسانسورچی مراجعه کنید. https://asansorchi.com/blog/

آسانسورچی
آسانسورچی 5 دنبال کننده