افشای پشت پرده صلح آمریکا و کره شمالی ! حتما ببینید

219

تحلیل گران درباره صلح تاریخی امریکا و کره شمالی چه میگویند ؟ روزنامه هاآرتص گزارش داده در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده