فیگور انفرادی علی شمس قمر (گرند پریکس آسیا 2018)

4,836
در رقابت های کلاسیک فیزیک حرفه ای گرند پریکس آسیا (2018) علی شمس قمر در مکان چهارم ایستاد. برای کسب اطالاعات بیشتر به وبسایت FitnessPersia.com مراجعه کنید.
pixel