رستگاری در ۱۰ روز عید !!

27

به نظرتون تو ۱۰ روز عید چقدر می تونید تغییر کنید و به اهدافتون نزدیک بشید؟ نظر دانش آموزان درباره اردوی مطالعاتی نوروز بارسا که هر سال در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه. تو پانسیون بارسا هر روز ۲ جلسه روانشناسی - انگیزشی با سخنرانی علی میرصادقی برای دانش آموزان برگزار میشه تا بتونند بهتر و باانگیزه تر درس بخونند.

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel