راهکارالهی برای عبور ازمشکلات و ورشکستگی امروز ما چیست؟

35,461
هنگامی که بلای بر ما نازل میشود دو انتخاب برای ما وجود دارد : اول اینکه این بلا را به نعمتی تبدیل کنیم و یا اینکه این بلا را به مصیبتی رنج آور در زندگی بدل نماییم. خداوند ما را با نوعی از ترس و گرسنگی و ضرر مالی و جانی ، آزمایش میکند و در این آزمایش بر کسانی در مقابل این بلاها صبر پیشه میکنند ، بشارت رحمت و هدایت میدهد. در این ویدئو به راه حل الهی در آیات 153 تا 157 سوره بقره هنگام بلا می پردازیم.
pixel