مراسم آغاز عملیات اجرایی مرکز معاینه فنی میثاق

10
عملیات اجرایی نخستین مرکز معاینه فنی درون شهری خودروهای سنگین در شرق کشور، 16بهمن1399 با حضور مدیران شهری مشهد برگزار شد. اعتبار این پروژه بالغ بر 80میلیارد ریال و مدت زمان اجرای آن 180روز می باشد.
pixel