نقدی بر عکس های مرحوم کیارستمی

868

حضور اقای مقیم نژاد عکاس و منتقد سینمایی و عکاسی در برنامه باهمستان و نقد عکس های سینماگر بزرگ عباس کیارستمی