۷) خانواده

45
برادر، خواهر، پدربزرگ ... خانواده‌ معمولا بزرگ‌ است. در اینجا یاد می‌گیرید که چطور خانواده‌تان را به آلمانی معرفی کنید. با دویچه‌وله‌ فارسی، آلمانی بیاموزید!
دیدیش؟ 4 هزار دنبال کننده
pixel