اعتراف زنان اسپانیایی به شیوه های فریب داعش

1,102

اعتراف زنان اسپانیایی که عضو داعش بوده و همسران داعشی داشته اند به اعمال و رفتار ضد اسلامی داعشیان

مکر تکفیر
مکر تکفیر 9 دنبال کننده