چرا در فرمول محاسبه جابجایی هدف 2800 خبری از ضریب C2 نمی‌باشد؟

157
این فیلم بخشی از دوره جامع آنلاین طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. برای ثبت نام و دریافت فیلم دوره به سایت طراح حرفه‌ای ساختمان مراجعه بفرمایید (www.PBD.ir)
pixel