دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 46

20

شماره چهل و شش-1397/12/22 در برنامه شماره چهل و ششم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-اعلام شرایط تأمین اعتبارات یوزانس، ریفاینانس و مدت ارائه اسناد حواله ارزی 2-بخشنامۀ محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi