افزایش شانس جذب نیروی ماهر از طریق آزمون استخدامی بخش خصوصی

1,120

نمایندگان شرکت ها که به عنوان ارزیابان تخصصی در مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت داشتند، برگزاری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی را به عنوان شانسی برای جذب نیروی انسانی می دانند. داوطلبان پس از پذیرفته شدن در مرحله اینترنتی آزمون، به صورت حضوری با نماینده شرکت های صنعتی ، تجاری و شرکت های دانش بنیان بومی به مصاحبه می پردازند.