بیانات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهور پیرامون رزمایش مواسات و همدلی

90
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم
استانداری قم 1 هزار دنبال کننده
pixel