آموزش شبیه سازی فوتبال دوبعدی به زبان c

654
این فیلم آموزشی یکی دیگه از دستاوردهای گروه ایرساست که امیدواریم بتونه کمکی باشه برای این که شما هم شبیه ساز فوتبال خود را طراحی کنید ersa.vcp.ir 09017414869
pixel