مراسم تودیع و معارفه

337

با صدور حكمی توسط مدیرعامل توانیر انجام شد: انتصاب معاون تحقیقات و منابع انسانی و دو مدیركل بخش توزیع با صدور حكمی توسط رییس هیات مدیره و مدیرعامل شركت توانیر، معاون تحقیقات و منابع انسانی ، مدیركل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشتركین و مدیركل دفتر فنی و مهندسی توزیع شركت توانیر معرفی شدند.

توانیر
توانیر 12 دنبال کننده