داشتن وب سایت چیست ؟ (بخش دوم)

265

ویدئو آموزشی تحت عنوان داشتن وب سایت چیست؟ با توضیح موارد مورد نیاز یک وب سایت و شرح کامل مفاهیم، سعی بر آگاه سازی در زمینه طراحی وب سایت داشته است . این ویدئو توسط شرکت اندیشه جهان گستر تهیه گردیده www.golha.net