آموزش 0 تا 100 کار با پنل دلیشز ریتاچ Delicious Retouch Panel

1,665
Delicious Retouch 4 چیست؟ یک افزونه Photoshop است که باعث می شود پرتره و بدن شما سریعتر و آسان تر روتوش شود. اما برخلاف سایر افزونه ها ، این باعث نمی شود پرتره های شما مصنوعی به نظر برسند. این پنل ابزارهای توانمندسازی کامل را با استفاده از کنترل کافی برای تطبیق نیازها و سبک شما به گردش کار شما می آورد. روتوش روزمره ظریف ، یا نزدیک بودن به سبک مجله (editorial retouching) بی عیب و نقص؟ همه چیز به تسلط شما بستگی دارد .
pixel