داشتن ریه سالم با دستگاه تصفیه هوای هانیول

508
یک نفس راحت با دستگاه تصفیه هوای Air Touch آلودگی هوا با ریه های ما چه می کند؟ سرب: عامل اصلی عدم خون رسانی به ریه جیوه: عامل اصلی نارسایی حاد تنفسی ذرات معلق: یکی از عمده دلایل عفونت ریه www.airtouch.ir #آلودگی #آلودگی_هوا #دستگاه_تصفیه #دستگاه_تصفیه_هوا #آلودگی_هوای_تهران #تصفیه #تصفیه_هوا #تصفیه_هوای_هانیول #تصفیه_هوای_خانه
pixel