کانکتور ATX نر بین راهی

39

برای اطلاعات بیشتر از لینک زیر در sedra.ir میتونید استفاده کنید. *** http://bit.ly/2m7XBYH ***