ربات بازوی جراح فوق العاده دقیق

305
در آینده ای نه چندان دور شاهد دخالت این گونه ربات های در جراحی های بسیار ظریف و پیشرفته خواهیم بود.
eekala.com 13 دنبال کننده
pixel