رهایی از زندان ذهن

345

ذهن انسان همزمان نمی تونه روی دو تا موضوع تمرکز کنه، چون ساختار و ماهیت ذهن ما منفی برنامه ریزی شده و دقیقاً توی لحظه ای که میخوایم به یه چیز مثبت فکر کنیم، محیط ذهن ما مثبت اندیشی رو پس میزنه و از در ناامیدی وارد میشه و با تجاربی که حالا یا آموزش دیده و یا تجربه کرده ما رو وادار می کنه که دست از مثبت اندیشی بکشیم. بهترین راه برای خلاصی از دست یه همچین محیط منفی و مخربی، اقدامات عملی هست.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده