بازدید جمعی از مدیران و پرسنل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

279
بازدید جمعی از مدیران و پرسنل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجتمع صنایع غذایی گلها و دیدار با دکتر مهدی کریمی تفرشی
pixel