پایان شب سیه سپید...

394
‌هرگز با این امید واهی که پایان شب سیه سپید است زندگی نمیکنم. هرگز نمیگویم این نیز بگذرد. شاید این شب را پایانی نباشد. شاید این نگذشته، فاجعه ای دیگر ببار آید. من در اعماق تاریکی، روشنایی می آموزم. من در میان فاجعه؛ به چاره دل مشغولم. اگر همه ی دنیا؛ سازِ ناسازگارش را بنوازد، من سازِ دنیای دلنوازم را می نوازم. من فرمانروای زندگیِ خویشم، تاریک نمی اندیشم.
تیونر 3 دنبال کننده
pixel