چرا مذاکره نمی کنیم؟ | امام خامنه ای

1,514

http://english.khamenei.ir/news/6877/Negotiations-are-deception-Iranian-nation-has-found-its-way

pixel