امام زمان(عج)

364

اندام و استخوان بندی امام زمان اسرائیلی است. ائمه وصل به تمام جهان هستند. مادر امام زین العابدین ایرانی است. مادر امام رضا هم فرانسوی هستند. ارسال شده توسط شمشیری