آموزش نحو مقدماتی 10نواسخ 2-افعال مقاربه وحروف شبیه به«لیس»

458
نواسخ 2-افعال مقاربه وحروف شبیه به«لیس» در این مطلب شما می‌توانید آموزش تصویری کتاب نحو مقدماتی (به قلم استاد حمید محمدی) را دریافت نمایید. این آموزش تصویری که شامل ۲۴ جلسه (فیلم آموزشی) به وسیله جدید ترین تکنولوژی‌های آموزشی موجود ضبط و تولید گشته است. مهندس طلبهhttp://onlinehawzah.com/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
pixel