زندگی نامه هرمان گورینگ-قسمت دوم

1,318
کاری از گروه مولتی مدیا-وابسته به انجمن پژوهشی نازی سنتر
Kommandant 52 دنبال کننده

Kahen khor abadi

1 سال پیش
عجیب این که با یک چشم بسته و یکی باز جان به جان آفرین تسلیم کرد گویی دارد چشمک میزند این طعنه به معاندانشان بود

Rajaei

4 سال پیش
سپاس هایل کوماندانت
Kommandant heil mohammad
pixel