دلیل خیانت من هستم یا تو ؟

491

وقتی بهمون دروغ می گن ، ازما دزدی می کنن یا بهمون خیانت می کنن ، شما ممکنه هرگز نقشی در اون نداشته باشید . سخنران انگیزشی و الهام بخشی بهروز بیات