کلیپی از آشنایی با آموزشگاه موسیقی وزیری

80

آموزشگاه موسیقی وزیری با بیش از ده سال سابقه در عرصه موسیقی و پرورش استعداد های نو و جوان