5000 مسکن مهر خالی در پردیس

181
5000 واحد مسکن مهر در فازهای 8 و 11 پردیس به علت سودجویی دلالان از سال 95 خالی مانده‌ است.
حلقه وصل 1.6 هزار دنبال کننده
pixel