آیا کسی هست یاری کند؟

326

آیا کسی هست یاری کند؟ فرازی از دعای ندبه، با نوای یاسر دعاگو و قطعه از مداحی جواد مقدم.تدوین شده توسط آقای شاکر که به گروه منجی دوازدهم هدیه نموده اند. monji12.com