تنگ چیتابه، بهشتی در نزدیکی یاسوج

1,264

شهر کوچک چیتاب حدودا 40 کیلومتری جنوب یاسوج و اقع شده و سد و روخانه بسیار زیبای چیتابه در نزدیکی این شهر واقع شده . رودخانه آبی بسیار خنک دارد و شنا و آبنوردی درآن بسیار مهیج  می باشد