وبینار نانوتکنولوژی

31
وبینار در خصوص مفاهیم نانو و کاربردهای آن در صورت داشتن هرگونه پرسش، پیشنهاد یا انتقادی می توانید به سایت پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان (قطب استانی نانو) به نشانی http://pda-edu1803.medu.ir مراجعه بفرمائید.
pixel