عبور از جناح های سیاسی _ رقابت ایده های حکمرانی | قسمت اول

2,198

پرویز امینی تأکید می کند که صورت بندی های گذشته و به ویژه جناح بندی اصولگرا ــ اصلاح طلب برای انتخابات ۹۸ اساساً بلاموضوع است و در این انتخابات باید رقابت ها بر سر ایده های حکمرانی شکل بگیرد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.8 هزار دنبال کننده