عبور از جناح های سیاسی _ رقابت ایده های حکمرانی | قسمت اول

2,300
پرویز امینی تأکید می کند که صورت بندی های گذشته و به ویژه جناح بندی اصولگرا ــ اصلاح طلب برای انتخابات ۹۸ اساساً بلاموضوع است و در این انتخابات باید رقابت ها بر سر ایده های حکمرانی شکل بگیرد.
خبرگزاری تسنیم 5.4 هزار دنبال کننده
pixel