جمع بندی شدت میدان الکتریکی

461
مناسب برای تمام دانش آموزان عزیز پایه یازدهم و کنکوری های ۹۷ مشاوره و پشتیبانی دفتر تهران:۰۲۱۲۸۴۲۴۰۶۰ دفتر تبریز:۰۴۱۳۳۳۴۰۸۲۹
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel