سمینار آنلاین بلاک چین آینده،پیش رو-آکادمی تحول دیجیتال

751

امیر تقوی؛ مدیر آکادمی تحول دیجیتال به بررسی بلاک چین و آینده پیش رو در این سمینار آنلاین می پردازد.