کارگاه آموزش آنلاین هنر تذهیب / آموزش شرفه/ جلسه پایانی

252
موسسه فرهنگی اکو به منظور آموزش و ترویج این هنر قدسی منطقه اکو و ادای احترام به مسئولیت اجتماعی خویش در قبال مردمان منطقه اقدام به برگزاری کارگاه آنلاین تذهیب به صورت رایگان نموده است.
pixel