صافی‌ماهی مرمری: Siganus rivulatus

32

صافی‌ماهی قهوه‌ای (Siganus rivulatus) از گونه‌هایی است که بعضی من ابع ادعای وجود آن در آب‌هایایران را دارد. این ماهی حداکثر 27 سانتیمتر می‌شود و خارهای بالهء آن سمّی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Siganus-rivulatus.html

filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.