سخنان امام جمعه بغداد درباره فراست امام خمینی در نامگذاری روز قدس

254
انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.6 هزاردنبال‌ کننده

سخنان امام جمعه بغداد درباره فراست امام خمینی در نامگذاری روز قدس

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.6 هزار دنبال کننده