نمونه ای از قصه 90 ثانیه ای

856

نمونه ای از قصه 90 ثانیه ای که توسط وحید خسروی، برگزیده دوره های پیشین جشنواره بین المللی قصه گویی اجرا شده است. آدرس سایت: www.kanoonfest.ir اینستاگرام: ghesehgooei