روایت ادمین آمدنیوز از لحظه‌ای که کانال در اختیار سپاه قرار گرفت

28,734
pixel