1/ هنرنمایی رزمی نوجوانان باشگاه سادات اخوی-نیمه شعبان سال 1398

109

#زاویه و #دوربین 1: #هنرنمایی #رزمی #نوجوانان #باشگاه سادات اخوی در #جشنواره #فرهنگی #ورزشی #رزم #انتظاران #حضرت #مهدی (عج) _ #نیمه #شعبان #سال #1398 _ #ورزشگاه #حیدرنیا *ضمنا جهت مشاهده کلیه فیلمهای رزمی اعضا و هنرجویان باشگاه سادات اخوی از بدو تأسیس تاکنون ، میتوانید به #آدرس #سایت: www.bashgah-sadat.com مراجعه نمائید. #برچسب ها: #رزم انتظاران #حضرت #مهدی (عج) #کمیته #مساجد #ستاد #رزمی #حزب #الله #کاراته #وادوریو #مساجد #کشتی #کج #دفاع #شخصی #استاد #احمد #علمایی #استاد #حامد #انصاری

pixel