7- Venture Deals - معرفی و نکات کلی ترم شیت

654

بعد از اینکه سرمایه گذار مناسب با کسب وکارتونُ انتخاب کردین و وارد مرحله مذاکره شدید لازمه که در مورد ترم شیت و بندهای اون مذاکره کنید. قبلا هم بهتون گفته بودیم که علاوه بر سرمایه گذار، کارآفرین هم باید سرمایه گذارُ ارزیابی کنه. مرحله مذاکره در مورد ترم شیت و بندهای اون می تونه در شناخت بهتر سرمایه گذار بهتون کمک کنه. در این ویدئو ترم شیت و نکات کلی که باهاش مرتبط هستند رو بهتون معرفی می کنیم

Smartup Ventures
Smartup Ventures 96 دنبال کننده