نمونه ویدئو - رادیو تصویری مولتی کم

101

یکی از قابلیت های بارز اتوماسیون تصویر مولتی کم ، استفاده به عنوان سیستم ضبط تصویری در رادیو می باشد . راریو تصویری مولتی کم ، سیستمی کاملا اتوماتیک بوده و دخالت نیروی انسانی در آن به حداقل (تنظیمات اولیه ) رسیده است .