جانم به فدایت - کلیپ تصویری فرازی از دعای ندبه

236

جانم به فدایت کلیپ تصویری فرازی از دعای ندبه با دعا خوانی یاسر دعا گو و شعر خوانی آرش جوان جانم به فدایت، تو آن حقیقت پنهانی که از میان ما بیرون نیستی/ جانم به فدایت که تو از نظر ما دوری اما هرگز از ما غافل نیستی/ جانم به فدایت تو منظور و آرمان هر مشتاق و آرزومند از مؤمنان هستی که به یاد تو ناله از عمق دل سردهند.... . ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم اما تو بکش خط به خطای همه ی ما monji12.com