عایشه در چه سنی با پیامبر ص ازدواج کرد؟

468
عایشه چند سال داشت که با پیامبر اکرم ص ازدواج کرد؟ او یک خواهر دارد بنام اسماء بنت ابوبکر که ۱۰ سال از عایشه بزرگتر بود در موقع هجرت اسماء ۲۷ سال داشت پس عایشه ۱۷ ساله است خود اهل سنت میگویند عایشه در بعثت ۴ ساله بود پس زمان هجرت میشود ۱۷ ساله در سال اول یا دوم یا چهارم هجرت ازدواج پیامبر اکرم ص با عایشه است که سن عایشه حدود ۲۱ سال است نه ۹ سال !
pixel